tekening huis

Informeren, adviseren, faciliteren

WoonClub informeert, adviseert en faciliteert speciale doelgroepen op het gebied van duurzaam samenwonen

We zijn een platform voor (bemiddeling bij) duurzame en betrokken huisvesting in met een gezinsverband vergelijkbare huishoudens, met de mogelijkheid van ingehuurde dienstverlening op basis van gedeelde wensen en behoeften.

Wat doet de WoonClub?
Volledige trajectbegeleiding ― van oriëntatiefase tot woonnazorg ― door middel van het beschikbaar stellen van juridische en praktische informatie over alle aspecten van groepswonen, ingehuurde zorg en woondiensten.

"Kleine groepen gelijkgestemden die functioneren als een gezamenlijk huishouden"

Maatwerk

Ingehuurde dienstverlening op basis van gedeelde wensen en behoeften

Voor mensen met een vergelijkbare behoefte aan ondersteuning/begeleiding/service op maat

Samen wonen

Gezamenlijk huishouden met een duurzaam en bestendig karakter

De bewoners hebben de wens om samen te leven, met respect voor ieders eigenheid. Ze vormen een gezamenlijk huishouden met een duurzaam en bestendig karakter, vergelijkbaar met een gezinssituatie, en wonen er in principe voor onbepaalde tijd.

Over de initiatiefnemer van de WoonClub

“Duurzaam, ecologisch, bio-based bouwen is de toekomst”

Rupert Blijlevens studeerde Bouwkunde aan de TU Delft en was jarenlang bouwpromotor van bedrijfsmatig en zorg-onroerend goed.
Duurzaam, ecologisch, bio-based bouwen is de toekomst, is zijn overtuiging. Het biedt meer comfort, is gezonder en bovendien goed voor milieu én portemonnee. Hierdoor geïnspireerd ontwikkelde hij als autodidact in de bouwbiologie zijn eigen methodieken voor duurzaam en energieneutraal wonen. Inmiddels is hij initiatiefnemer en planontwikkelaar van een aantal duurzame woonprojecten. Daarbij maakt hij gebruik van zoveel mogelijk natuurlijke bouwmaterialen. Alle projecten zijn optimaal energiezuinig door het gebruik van bijvoorbeeld aardwarmte (dus volledig gasloos) en zonnepanelen.

Speciale doelgroepen
Voor speciale doelgroepen blijkt het ongelooflijk ingewikkeld om passende kleinschalige woonruimte te vinden waar service- en/of zorgactiviteiten op niveau kunnen worden aangeboden. En als zoiets er nog niet is, dan moet je zelf het wiel maar uitvinden…

Gezamenlijk huishouden
Inmiddels richt zijn WoonClub zich op duurzame, energieneutrale, veilige en kleinschalige huisvesting voor andere speciale doelgroepen: senioren met een behoefte aan woonservice, volwassenen met een zorgindicatie; kortom: mensen met een vergelijkbare behoefte aan ondersteuning/begeleiding/service op maat. De bewoners hebben de wens om samen te leven, met respect voor ieders eigenheid. Ze vormen een gezamenlijk huishouden met een duurzaam en bestendig karakter, vergelijkbaar met een gezinssituatie, en wonen er in principe voor onbepaalde tijd.

"Individuele bewoners hebben een ruime eigen studio met privé sanitair (wc, wastafel en douche) en een pantry. Dat concept klonk mij als muziek in de oren: alleen zijn of juist gezelschap opzoeken op momenten dat je daar behoefte aan hebt."

"We zijn met Klaartje bij Project XYZ *) gaan kijken en ze heeft er zelfs een dag mogen logeren. Dat beviel allemaal zó goed dat Klaar er sinds zeven maanden fulltime woont. De zelfstandigheid doet haar goed; we zien haar groeien. Ze vindt het fijn om met gelijkgestemden te wonen en leert nog elke dag nieuwe dingen: stofzuigen, koken, internetbankieren. Project XYZ*) heeft de wereld voor haar geopend.”

"Mijn zus kwam met de tip van Project XYZ *): een woonzorgproject voor licht-dementerenden. Dit project is heel anders dan in een regulier verzorgingshuis: er heerst een gezellige huiskamersfeer; een beetje zoals een gezinsvervangend huis. En het geeft ons een veilig gevoel dat er elke dag professionele begeleiding aanwezig is."

Meer weten?

Wij zijn benieuwd naar uw verhaal, uw wensen en behoeften. Hieronder kunt u ook uw vragen aan ons kwijt: